Tag: خودکشی

بررسی اجمالی دو موضوع اجتماعی در رفسنجان: حضور اتباع بیگانه غیر مجاز/ خودکشی هایی که کسی بویی از آن نمی برد

طی نزاعی که دوشنبه شب در حاشیه یکی از روستاهای شهرستان رفسنجان رخ داد، یک نفر کشته شد. این هشتمین مورد نزاع منجر به قتل در رفسنجان از ابتدای سالجاری…